Ako kurz prebieha?

Kurz prebieha v členskej sekcii na mojom webe

V úvode opäť nadviažete, možno dávno stratené, spojenie s vašou predstavivosťou.

V hlbinnej imaginácii sa otočíte do svojho vnútra a spojíte sa s vašimi vnútornými sprievodcami, väčšinou sú to zvieratá, ktorí vám ukážu ako kráčať po ceste tvorivosti. Možno vám ukážu nejaké vaše tvorivé bloky, prekážky, presvedčenia či zranenia, ktoré vám pomôžu láskyplným spôsobom prekonať a uzdraviť. Samozrejme, nejde všetko hneď a nie vždy sa dá za 10 minúť odstrániť niečo čo nosíme v sebe celý život. Naši sprievodcovia však presne vedia kde a s čím v našom vnútri začať, aby sme sa viac posunuli k našej celistvosti a kreativite. Sprievodcov sa opýtame aj na bloky, predsudky a strachy z maľovania tvárí a požiadame o ich uzdravenie. 

Vo videách pôjdem spolu s vami cez môj kreatívny proces, budem s vami zdieľať svoju radosť aj frustráciu a ukážem vám ako som to prekonala a dostala sa opäť do kreatívneho flow, aby ste aj vy ľahšie prekonávali svoje bloky a v radosťou a dôverou objavovali čaro maľovania tvárí. 

Program

Každý týždeň má rovnakú štruktúru. Vždy v úvode týždňa sa pozriete na záznam úvodného vysielania, kde Vám predstavím čomu sa budeme venovať. Počas každého týždňa si svojim tempom prechádzate natočené videá a maľujete svoje tváričky a portréty. A vždy v závere týždňa sa pozriete v menu pod Konzultácie na záznam konzultácie so mnou, kde môžete nájsť odpovede na svoje otázky alebo rôzne tipy od účasníčok kurzu.

1. týždeň: Rozohriatie

 • Záznam úvodného živého vysielania, úvodná cesta hlbinnej imaginácie a predstavenie prvého týždňa.
 • Natočené videá - maľovanie tváričiek a portrétov
 • Záznam živej zoom konzultácie na podporu vášho procesu.

2. týždeň: Mozaika duše

 • Záznam úvodného živého vysielania - predstavenie druhého týždňa a druhá cesta hlbinnej imaginácie
 • Natočené videá - maľovanie tváričiek a portrétov
 • Záznam živej zoom konzultácie na podporu vášho procesu.

3. týždeň: Divoká krása

 • Záznam úvodného živého vysielania - predstavenie tretieho týždňa 
 • Natočené videá - maľovanie tváričiek a portrétov
 • Záznam živej zoom konzultácie na podporu vášho procesu.

4. týždeň: Moja múza

 • Záznam úvodného živého vysielania - predstavenie štvrtého týždňa
 • Natočené videá - maľovanie portrétu
 • Záznam živej zoom konzultácie na podporu vášho procesu.

5. týždeň: Ja Ťa rozoznávam 

 • Záznam úvodného živého vysielania - predstavenie piateho týždňa
 • Natočené videá - maľovanie portrétu
 • Záznam živej zoom konzultácie s rozlúčkou