Jana Jochymová

1. Ochrankyňa
Pri tvorbe som prechádzala obdobím, kedy na mňa doliehala negativita súčasnej doby. Cítila som sa slabá a potrebovala som ochranu. Tá prišla počas tvorby v podobe ženy. Napĺňa ma pokojom a silou.

2. Ru Yi
Tu ochrankyňa privolala k sebe hada, prastarú silu, ktorú má každý v našom vnútri - psychickú energiu nazývanú kundalíny. Had Ru Yi je i veľký symbol šťastia, symbol poznania a múdrosti.