Zdenka Londáková

Strom života 
Kurz Maľujeme krásu ma okamžite zaujal. Bola to láska na prvý pohľad.

Maľovaniu sa venujem dlhšie a práve v tomto období ma zaplavili pocity smútku, strachu z neznámeho aj z budúcnosti. Námety ani chuť neprichádzali a moja tvorba stagnovala až do momentu, kedy sa mi na FB objavil kurz Maľujeme krásu. Neváhala som a ihneď som na prihlásila. Moja intuícia ma nesklamala, z kurzu som bola nadšená. Zuzka nám ukázala nekonečnú cestu tvorenia a inšpirácie, ktorá nemá limity ani obmedzujúce pravidlá. 

Výsledkom je môj Strom života, ktorý mi ukázalo vnútorné dieťa. Vyjadruje spojenie s prírodou, rastlinami, zvieratkami. Pobyt vonku, v zelenej oáze je zdrojom pokoja, harmónie a každodennej radosti napriek všetkému, čomu denne čelíme. Obraz má čestné miesto v mojom ateliéri.

Ďakujem Zuzka.