Zuzana Benková

ONA
ONA ako súčasť všetkých svetov, viditeľných aj neviditeľných. Ako súčasť lesa, zvierat, rastlín. Ako súčasť aj neuchopiteľného, iba pociťovaného sveta. Je súčasťou energetického oceánu prázdnoty. Obýva všetky svety zároveň a prelína sa cez ne od počiatku všetkých čias až navždy.