Individuálne sprevádzanie – 1 stretnutie

  • /
  • Eshop
  • /
  • Individuálne sprevádzanie – 1 stretnutie

Pri individuálnej ceste držím bezpečný priestor kde sa môžete plne ponoriť do vášho sveta hlbinnej imaginácie a vnútorného objavovania. Poskytujem vám podporu pri interakcii s bytosťami, ktoré stretnete. Môžeme cestovať do jednotlivých energetických centier, do telesných polarít, do snov, do chorôb alebo životných situácií a s pomocou vnútorných sprievodcov uvoľniť traumatickú energiu v tele, orgáne či v nejakej oblasti nášho života. Môžete sa však so zvieratami aj radiť, navštevovať svoju minulosť, budúcnosť, vnútorné dieťa alebo nájsť si sprievodcu pre nejaké životné obdobie. Jedno stretnutie trvá približne 1,5 až 2 hodiny. Sprevádzam osobne ale momentálne hlavne online, v slovenskom, českom a anglickom jazyku.

60 €
Dostupné