Individuálne sprevádzanie – 4 stretnutia

  • /
  • Eshop
  • /
  • Individuálne sprevádzanie – 4 stretnutia

Pri individuálnej ceste držím bezpečný priestor kde sa môžete plne ponoriť do vášho sveta hlbinnej imaginácie a vnútorného objavovania. Poskytujem vám podporu pri interakcii s bytosťami, ktoré stretnete. Môžeme cestovať do jednotlivých energetických centier, do telesných polarít, do snov, do chorôb alebo životných situácií a s pomocou vnútorných sprievodcov uvoľniť traumatickú energiu v tele, orgáne či v nejakej oblasti nášho života. Môžete sa však so zvieratami aj radiť, navštevovať svoju minulosť, budúcnosť, vnútorné dieťa alebo nájsť si sprievodcu pre nejaké životné obdobie. 4 stretnutia, jedno stretnutie trvá približne 1,5 až 2 hodiny. Sprevádzam osobne ale momentálne hlavne online, v slovenskom, českom a anglickom jazyku.

220 €
Dostupné