SKUPINOVÉ WORKSHOPY

”Spôsob akým sa čakrové zvieratá chovajú ma často veľmi dojíma. Zdá sa, že poznajú naše vnútorné podmienky a že majú prístup k informáciám, které ani ja ani moji klienti nemajú. Vedia presne akým tempom se liečenie má diať. Jednajú veľmi jemne a znalo. Naviac majú zmysel pre humor. Sú to tí najchytrejší a najschopnejší terapeuti, akých som kedy stretol.“  Steve Gallegos

Skupinové workshopy realizujeme spoločne s kamátkou Martou Annou Petrášovou pod názvom nášho spoločného projektu Deep Imagery World. Stretli sme sa na výcviku a pri cestovaní za našimi zvieratami a do našich vnútorných svetov pod vedením Steva Gallegose a Mayany Romieri. A ako  šli roky,  skúsenosti a prežitky,  uvedomenie si sily tejto práce v nás narastalo. Začalo nás lákať prácu s vnútornými sprievodcami šírit a predávať ďalej.  Šíriť metódu, o kterej veríme, že je jednou z nejsilnejších a pri tom najláskavejších spôsobov navracenia sa späť k našim vlastným životom a tam, kam prináležíme.

Okrem sprevádzania individuálnymi cestami, vedieme aj skupinové workshopy naživo aj online, organizujeme workshopy Steva Gallegose v Čechách a na Slovensku. Zároveň asistujeme na výcviku  pod vedením  Mayany Romieri  pre nových sprievodcov. Spoločne rozvíjame česko-slovenskou komunitu a staráme  sa o to, aby tato práce  v našich končinách rozkvitala. 

 Marta je Češka, ja som Slovenka. A tak aj v našom spojení opäť napojujeme niečo rozdelené. To je to, čo stretávanie sa s vnútornými zvieratami prináša - spoznávanie, uzdravovanie, rast, celistvosť.

NAJBLIŽŠIE TERMÍNY

Momentálne nepripravujeme žiadne živé stretnutie. Avšak, hneď ako budeme vedieť najbližší termín, zverejníme ho.