Gabriela Nováková

1. Moje dobré ja 
Príbeh:
Z môjho najväčšieho strachu, z tmy sa vynorilo "moje dobré ja"...
Povedalo: ostanem pri tebe a budem ťa strážiť. Tak pusť už tie strachy a začni byť sama sebou"

2. trojobraz Metamorfózy 
Príbeh:
Ponorená hlboko vo svojom vnútri som zreteľne započula hlas, ktorý mi povedal: "VOĽBA JE LEN NA TEBE "