Jana Sarah Kašáková

1. Motýľ

2. Moja kareta

S oboma zvieratami som živo komunikovala pri tvorbe a ony sa vyjadrovali v rôznym detailom, farbám, umiestneniu atd.