Janka Alex Grolmusová

1. Máša a medveď
Musím napísať, že som sa pri tvojom kurze cítila skutočne ako Máša, ktorá sa už ako dospelá vrátila do náruče svojho medveďa a vtedy sa jej vynorili všetky spomienky na detstvo, na to, ako ju medveď chránil a ako ju mal rád .... a nikdy na ňu nezabudol, hoci bola dlho preč ....

2. Červená a vlk 
Aj tento obraz je o mojom vnútornom pocite a keďže som ti nechcela lichotiť za to, aký bol kurz úžasný, som rada, že ako odozvu na obraz, to napísala jedna kočka zo skupiny: 
"velmi sa mi to spája s celým týmto kurzom, prekročiť svoj tieň, nebáť sa a Zuzana Freyja môže byť kľudne "Červená", ktorá nám poskytuje bezpečný priestor na tvorenie."

A tak, ako som to napísala aj v skupinke, mne osobne si ponúkla pomocnú ruku prekročiť svoj tieň a vyjsť z toho tieňa na svetlo a objaviť lásku a dôveru v seba samého ...