Judita Čechová

1. Sprievodca
DIVOKÁ
Vylížem si všetky svoje rany,
ako divoké zviera
a stratím sa v tmavom lese....
Rozšírené nozdry vetria každú zradu,
mäkké labky dotýkajú sa machu....
Pohyb jemnejší ako vzduch,
tanec s vílami
a ranná rosa,
premenia anjela z divocha....

2. Kolotoč snov
Moje sny,
dotýkam sa ich, uzemňujem,
sprítomňujem (aj všetko ostatné) a integrujem do celistvosti,
aby mohli žiť v realite