KatariS

Hledání 
Pojmenovala jsem obraz "Hledání", protože je součástí velkého procesu hledání. Je takovým svědkem jedné z cest k sobě samé. Skrývá se v něm mnoho bolesti, tápání, zkoušení, ale zároveň radosti, uvědomění si a dovolení si být tím, čím toužím být. Děkuji moc za tento kurz. Děkuji za možnost vracet se zpět ke všem lekcím, postupně, dle svého tempa, protože právě to potřebuji.