Svetlana Avtanas

1. Počiatok
Veľký tresk, zrodenie vesmíru, života ako takého.
 
2. Nestrať smer
Život je oceán nespočetných možností a smerov, s nástrahami aj teplou náručou.
Vo svojej zdanlivej malosti však môžeme byť veľkými majstrami svojich životov, pokiaľ nestratíme správny smer.
Tento obraz som maľovala ako prvý na Zuzkinom kurze a stal sa pre mňa akýmsi pomyselným "Symbolom" znovuobjavenia a vyliečenia mojej detskej duše. Bude navždy míľnikom, nakoľko mi zmenil život.